Homepage text wide irena sendlerowa 1942 3

Irena Sendlerowa. 110. rocznica urodzin

pisze Żydowski Instytut Historyczny
110 lat temu, 15 lutego 1910 roku, urodziła się Irena Sendlerowa — jedna z najbardziej znanych polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

Irena Sendlerowa, z domu Krzyżanowska, urodziła się i wychowała w Warszawie. W 1931 roku rozpoczęła pracę w pomocy społecznej w Sekcji Pomocy Matce i Dziecku przy Obywatelskim Komitecie Pomocy Społecznej. Jeszcze podczas studiów należała do grupy studentów wyznań chrześcijańskich, którzy solidaryzowali się ze swoimi żydowskimi kolegami i siadali razem z nimi w tzw. „gettach ławkowych”, przez co narażona była na szykany ze strony studentów-członków ONR i zawieszona w prawach studenta.

W okresie okupacji pracowała w Wydziale Opieki Społecznej Zarządu Miejskiego w Warszawie. W grudniu 1942 roku nowo powstała Rada Pomocy Żydom „Żegota” mianowała Irenę Sendlerową ps. „Jolanta” szefową swojego Referatu Dziecięcego.

Jednym z ważniejszych zadań Żegoty, jedynej w okupowanej Europie instytucji państwowej mającej pomagać Żydom, było ratowanie żydowskich dzieci.

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem