Homepage text 01

Jak warszawscy Żydzi przed wojną kopali futbolówkę

Pisze dr Bartek Borys

Początki piłki nożnej w Warszawie i powstanie pierwszego żydowskiego klubu.

Piłka nożna na ziemiach polskich pojawiła się w drugiej połowie XIX w. na terenie zaboru austriackiego. Do Warszawy sport ten dotarł najprawdopodobniej na początku dwudziestego stulecia, a futbolówkę zaczęto wtedy kopać na terenie Ogrodu Saskiego. Grywali tam sportowcy zrzeszeni w Warszawskim Kole Sportowym, na bazie którego wkrótce powstały dwa pierwsze warszawskie kluby – Korona w 1909 r. i Polonia w roku 1911. Pierwszy żydowski zespół utworzono dopiero w czasie pierwszej wojny światowej. W 1915 r., już po wycofaniu się wojsk rosyjskich i zajęciu miasta przez Niemców, zgodę na powstanie tego, jak też i innych klubów, wydał niemiecki gubernator okupowanych ziem Królestwa Polskiego Hans von Beseler. Prawdziwy rozwój sportu żydowskiego, w tym piłki nożnej, nastąpił jednak dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej.

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem